Toimintakulttuuri yrityksen kilpailueduksi - Kuudes Aisti

Toimintakulttuuri yrityksen kilpailueduksi

Yrityksen arvot ja yhteiset käyttäytymismallit ovat kulttuurin ytimessä. Erityistä merkitystä on johdon kyvyssä kehittää yhteisiä tapoja toimia. Joukkue ei voita ilman taitavaa valmennustiimiä. Parhaimmillaan yrityskulttuuri auttaa selviytymään muutoksessa, suhdanteiden vaihtuessa tai kun on löydettävä uusi strateginen suunta. Pahimmillaan talon tavat ajavat yrityksen päin seinää.

Me uskomme, että voittavan kulttuurin tunnuspiirteitä ovat rohkeus, ripeys, rentous ja ryhdikkyys.

Kuudes Aistin intensiivinen kahden päivän Voittava kulttuuri -valmennuskokonaisuuden lopputulemana yrityksenne johtoryhmällä on toimenpidesuunnitelma siitä, miten haluttu toimintakulttuuri saadaan tukemaan yrityksenne strategian toteutumista.