Läpimurtoideoita asiakasymmärryksen avulla - Kuudes Aisti

Läpimurtoideoita asiakasymmärryksen avulla

Uskomme – itse asiassa tiedämme – että paras tapa kehittää liiketoimintaasi on ymmärtää jotain perustavaa laatua olevaa asiakkaistasi.

Tapamme lisätä kullan arvoista asiakasymmärrystä on mennä syvemmälle kuin perinteiset asiakastyytyväisyystutkimukset.

Me uskomme henkilökohtaisiin haastatteluihin, joiden avulla ymmärrämme, mikä on tärkeätä asiakkaillenne palveluidenne suhteen, miten palvelunne auttavat asiakkaitanne menestymään omassa liiketoiminnassaan, miten hyvin palvelunne täyttävät asiakkaiden tarpeet (järki ja tunne) verrattuna kilpailijoihinne, miksi asiakkaanne olisivat valmiita suosittelemaan teitä ja mitä muita tarpeita asiakkaillanne on, joita voisitte tyydyttää.

Se miten hankimme tämän tiedon, riippuu tilanteestanne, mutta hyvin vaikeata saada läpimurtoideoita ilman, että puhuu asiakkaiden kanssa selvällä suomen kielellä.