Pasi Sillanpää - Kuudes Aisti

Pasi Sillanpää

Suunnitelma on hyvä vasta silloin kun se toimii käytännössä.


Lähestymme strategiaa hyvin käytännönläheisesti. Meitä kiinnostaa se, miten yritys voi luoda aitoa kilpailuetua ja tehdä sillä hyvää liiketoimintaa.
Strategiatyössä korostetaan usein prosessia, mutta vielä tärkeämpää on se, että lopputulos tuo paremmat mahdollisuudet onnistua. Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, kuinka hyvin tarina erottuu kilpailijasta, kuinka hyvin se vastaa asiakkaiden odotuksiin, kuinka toteuttamiskelpoinen se on ja mitä pitää tehdä, että se tulee tehdyksi parhaalla mahdollisella tavalla.
Asiakkailta saamamme kirjalliset referenssit todistavat, että vuosien varrella hioutunut toteutustapamme tuo tuloksia. Asiakkaamme ovat kyenneet yksinkertaistamaan liiketoimintaansa, luomaan kasvua ja parempia palveluita, parantamaan kannattavuutta ja saamaan uusia asiakkaita. 


Kanssamme onnistuvat niin yhtiötasoisen strategian kuin myynti- ja markkinointistrategian kehittäminen.