Tunneäly työelämässä | mindset coach, Pekka Sinervo - HOI House of Inspiration

Tunneäly työelämässä | mindset coach, Pekka Sinervo

Miksi Tunneälyä ja Tunnetaitoja kannattaa kehittää?

Tunnetaitoiset ihmiset tuntuvat tulevan paremmin toimeen muiden kanssa ja ovat empaattisempia ja myötätuntoisempia. He todennäköisesti myös menestyvät paremmin. Daniel Golemanin mukaan 90% menestyksestä ja 58% suorituskyvystä selittyy tunnetaidoilla.

Tunneälykkäät ihmiset eivät pelkästään tule hyvin toimeen muiden kanssa, vaan heillä on kyky vaikuttaa muihin rakentavalla tavalla yhteisten päämäärien hyväksi. He osaavat kehittää, inspiroida, ymmärtää ja vaikuttaa muihin. Ristiriitatilanteissa tunneälykäs yksilö osaa sovitella ja ratkaista tilanteen sekä kykenee jatkamaan yhteistyötä erimielisyyksistä huolimatta. Heillä on myös ymmärrys erilaisista valtavavirtauksista ja ihmisten välisistä suhteista.

Organisaatioiden kannattaa panostaa tunneälyn kehittämiseen, koska tunnetaitoihin sisältyvät interpersoonalliset taidot luovat perustan työyhteisön toimivuudelle ja psykososiaaliselle työhyvinvoinnille. Kun työntekijät tulevat paremmin toimeen keskenään, tunneilmapiiri ja psykologinen turvallisuus paranevat, jolloin myös työn tuottavuus ja laatu paranevat.

Myös yksilöiden kannattaa kehittää tunnetaitojaan. Eikä vain työssä menestymisen kannalta, vaan koko elämän hallinnan kannalta, koska tunneäly ja sosiaalinen lahjakkuus helpottavat ihmisen elämää ja johtaa rikkaisiin ihmissuhteisiin kaikissa yhteyksissä.

On sanottu, että tunneälyn ja tunnetaitojen kehittäminen työssä menestymisen parantumisen lisäksi auttaa tekemään ihmisistä parempia sisaruksia, vanhempia, kumppaneita ja ystäviä. Näin ollen voidaan tunneälystä voidaan hyvin sanoa: ”Game changing for business. Life changing for people.”

Tervetuloa HOI-iltaan kehittämään tunnetaitoja ja tekemään maailmasta tunneälykkäämmän! Asiantuntijanasi kokenut  ja inspiroiva mindset coach Pekka Sinervo.

Tiistaina 1.9. klo 18. It’s HOI time.

Paikkoja 50
Event Expired

MUUTA INSPIROIVAA