intuitiotutkija Asta Raami | Intuitio3 "uusintailta" - HOI House of Inspiration

intuitiotutkija Asta Raami | Intuitio3 ”uusintailta”

Maaliskuussa huikea, täydelle tuvalla pidetty Asta Raamin intuitio-ilta uusitaan nyt aprillipäivänä. Varmista paikkasi heti. Tässä tietoa illasta ja Asta Raamista.

Kolme erilaista intuitiota ja ihmeiden logiikka

Ongelmien keskellä on lohdullista muistaa, että intuition näkökulmasta mahdottomia ongelmia ei ole. On vain kyvyttömyyttä nähdä ratkaisuja. Lohdullista on myös se, että läpi historian maailmassa on elänyt ihmisiä, jotka ovat osanneet ratkaista mahdottomalta vaikuttavaa. He ovat keksijöitä, nobelisteja ja luovia neroja. Heidän ajatteluaan on tutkittu ja he ovat itse kertoneet, miten ovat kyenneet näkemään ja luomaan radikaalia uutta. Keskeisenä menetelmänä on taito valjastaa intuitio oivaltamisen avuksi.

Ihmeet ovat ratkaisuja joiden logiikka on piilossa. Ja kun intuition tuoma tieto ei toimi näkyvän logiikan ulottuvissa, logiikasta ei yksinkertaisesti ole apuvälineeksi. Päättely voi kuljettaa meidät vain tiettyyn pisteeseen saakka – siihen asti mihin tosiasiat riittävät. Miten sitten arvioida intuitiivisen tiedon luotettavuutta?

 Intuitio tarvitsee useita tarkastelupisteitä, koska joudumme toimimaan näkyvän logiikan ulkopuolella. Se, että intuitio vain tuntuu oikealta, ei vielä ole riittävä perustelu. Keksijät naulaavat intuitiivisen tietonsa tuoreisiin havaintoihin, oman näkökulmansa armottomaan kyseenalaistamiseen ja tiedon testaamiseen käytännössä. Näin muodostuu sykli, jossa havainto- ja erottelukyky ruokkivat toisiaan. Olemme avoimesti hereillä maailmaan ja samalla tarpeeksi erottelukyisiä tunnistamaan omat vinoumamme. Nämä taidot ovat jokaisen opeteltavissa. Meillä jokaisella on kolme eri tavoin toimivaa intuitiota, joita kaikkia voidaan käyttää intuitiivisen tiedon luotettavuuden apuna.

Kolmen intuition teemaa tarkastellaan alustuksen, keskustelujen ja pienten harjoitusten kautta.

Torstaina 3.9. klo 19. It’s HOI time.

Kuka on ASTA RAAMI Ph.D.?

Asta Raami väitteli intuition käytöstä ja kehittämisestä Aalto-yliopistossa 2015, jossa hän toimi 15 vuotta opetus- ja tutkimustehtävissä. Väitöksen jälkeen hän on keskittynyt intuition potentiaalin tunnetuksi tekemiseen tiedeyhteisön ulkopuolella.
Astan teos Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä (2016, Kustantamo S&S) käsittelee ihmismielen piilossa olevan potentiaalin hyödyntämistä. Asta on ollut kirjoittajana myös peruskoulujen uutta opetussuunnitelmaa käsittelevässä julkaisuissa Ajattelun taidot ja oppiminen (PS-kustannus 2016) sekä Sitran koulutuksen tulevaisuutta käsittelevässä julkaisussa Sustainablity, Human Wellbeing and the Future of Education artikkelillaan Towards Solving the Impossible Problems (Pallgrave MacMillan 2018) sekä johtajien intuitiota käsittelevässä teoksessa Developing Informed Intuition for Decision Making (Taylor & Francis 2019) artikkelillaan Solving the Impossible – How to harness three diverse intuitions in teams. Astan väitöskirja on vapaasti luettavissa verkossa (Intuition Unleashed). Tällä hetkellä Asta toimii start-up yrittäjänä Innerversity.org –hankkeessa. Astan uusin teos, Intuitio3 – Yhteys mahdottoman ratkaisemiseen, ilmestyy maaliskuussa (Otava 2020).

 

Paikkoja 50
Event Expired

MUUTA INSPIROIVAA