Ilmarinen - Kuudes Aisti

Ilmarinen

Parempi henkilöstökokemus - paremmat asiakassuhteet

Asiakkaan asiat keskiöön

Sisäinen keskustelu asiakkaista ja heille parhaimmin sopivista yhteistyömalleista on kehittynyt ja asiakkuuksien tila ymmärretään entistä kokonaisvaltaisemmin, kuvaa eläkevakuuutusyhtiö Ilmarinen suurasiakkuuksista vastaava myyntijohtaja Antti-Jussi Hirvonen yhteistyötä Kuudes Aistin kanssa.

Vaikka meiltä löytyy kehittämiseen myös omaa osaamista, halusimme tällä kertaa käyttää ulkopuolista näkemään asiat uudella tavalla. Kehittämisen perustana oli se tieto, että henkilöstön oma kokemus työnsä mielekkyydestä vaikuttaa myönteisesti myös asiakassuhteisiin. Tässä olemme onnistuneet hyvin.

Myymme asiakkaillemme asiantuntijuutta työelämäkysymyksissä, erityisesti työkykyyn liittyvissä asioissa. Siihen tarvitaan myös rohkeutta tarjota entistä parempia käytäntöjä. Parhaat ratkaisut puolestaan vaativat syvää ymmärrystä asiakkaista. Juuri nämä ovat vahvistuneet yhteistyömme kautta, Hirvonen kertoo.

Eritystä huomiota Hirvonen kiinnittää myös siihen, kuinka Kuudes Aisti on ollut aloitteellinen myös valmennusten välisinä aikoina ja nostanut jatkuvasti parannusehdotuksia esille.

Valmennuksissa energiataso on ollut korkea alusta loppuun saakka.