Dinolift - Kuudes Aisti

Dinolift

Konepajan uudistettu strategia

Löysimme Kuudes Aistin kanssa liiketoiminnallemme tärkeimmät must win battlet ja tunnistimme ne polut, joita kulkemalla tavoitteisiin päästään. Samalla saimme uusia ajatuksia siitä, miten arvot ja strategia saadaan vietyä käytäntöön päivittäisessä työssä.

Näin sanoo kevyitä henkilönostimia valmistavan Dinolift Oy:n hallituksen puheenjohtaja Karin Nars yhteistyöstä Kuudes Aistin kanssa.

”Löysimme samalla yhteisen tavoitteen ja fokusalueet”

Toimialamme kehittyy ja muuttuu. Halusimme löytää uusia näkökulmia toimintaamme ja terävöittää strategiaamme, jotta keskitymme oikeisiin asioihin seuraavan viiden vuoden aikana. Halusimme että meidän ajatuksia haastettaisiin ja halusimme varmistaa, että emme liikaa takerru operatiivisiin yksityiskohtiin. Löysimme samalla yhteisen tavoitteen ja fokusalueet, jotka vievät meitä kohti sitä tavoitetta ja joihin me kaikki pystymme sitoutumaan. Yrityksen päätavoitteen löytäminen auttoi myös hallitusta ja johtoryhmää määrittelemään tälle vuodelle selkeät seurattavat tavoitteet.

Strategian kehittäminen käytännön tasolla jatkuu vielä pitkään organisaatiossa, mm. pelisääntöjen laatimisella ja arvojen konkretisoimisella eri esimerkein.