KUUDES AISTI

Samil Aledin

asiakasymmärryksen neuvonantaja, brändisuhdetohtori

Brändit ovat kuin ihmisiä ja päinvastoin.

Toimialasi kasvaa, mutta sinun bisneksesi ei. Sinun tuotteesi jää hyllyyn ja lopulta poistuu sieltä kokonaan. Et saa kotoutettua tarjouksia, kilpailijasi tekevät sen. Menetät asiakkuuksia. Toisaalta voi olla myös niin, että bisneksesi sujuu hyvin, mutta haluat enemmän. Päästäksesi tavoitteeseesi saatat kokea, että tarvitset lihaksia kaupalliseen argumentointiisi. Laadukas asiakassuhteen hoitaminen ei enää riitä, sitä tarjoavat kilpailijatkin.

Valtaosa yritysjohtajista kertoo kysyttäessä, että “kuuntelemme asiakasta, asiakas on meille kaiken toimintamme keskiössä”. Käytännössä kuitenkin vähemmistö tämäntyyppisistä ”asiakaslähtöisistä” yrityksistä on upottanut asiakasymmärryksen osaksi asiakasprosessejaan. Taktinen ja strateginen päätöksenteko tapahtuu tällöin siis ilman tutkittua asiakasymmärrystä.

Olen auttanut usean vuoden ajan sekä B2B että B2C –yrityksiä ja yhteisöjä hyödyntämään monipuolisesti tutkimaani asiakasymmärrystä toiminnan kehittämisessä. Kiteytetysti ilmaistuna kvalitatiivisella tutkimuksella saadaan syvällistä ja holistista ymmärrystä (mm. keskeisiä teemoja, tulevaisuuden signaaleja) kiinnostuksen kohteesta ja kvantitatiivisella tutkimuksella osoitetaan tutkimuslöydösten painoarvo sekä merkitys.

Brändit ovat eräs keskeinen osa intohimostani asiakasymmärrykseen. Lähestyn niitä kuluttaja-brändi –suhteen kautta. Meillä kaikilla on eritasoisia ihmissuhteen kaltaisia suhteita brändeihin. On keskeistä huomioida tämä näkökulma, kun tehdään brändejä koskevia päätöksiä. Brändit eivät ole nippu attribuutteja, vaan dynaamisen suhteen osapuolia.

Mikä sinua mietityttää? - Samil vastaa.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.