RATKAISUKESKEISYYS

BLAME VAI BRAIN STORMING?

RATKAISUKESKEINEN TYÖYHTEISÖ -valmennuskokonaisuus kehittää ihmisten vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa yhdessä tekemisen ja onnistumisen kulttuuria. 

Mitä mieltä valmennusohjelman luoja Ben Furman on ratkaisukeskeisen toiminnan tärkeydestä.

 

MISTÄ ON KYSE? Ratkaisukeskeinen työyhteisö on valmennuskokonaisuus, jossa työntekijät oppivat hauskojen ja valaisevien harjoitusten avulla kuusi keskeistä yhteistyötaitoa. Näiden taitojen hallitseminen takaa, että työpaikalle syntyy hyvä yhteishenki sekä innostava ja motivoiva työilmapiiri.

Valmennusohjelman avulla osallistujat oppivat:

  • luomaan työpaikalleen positiivisen ilmapiirin
  • motivoimaan sekä itseään että työtovereitaan
  • ratkaisemaan ongelmia rakentavasti
  • antamaan kriittistä palautetta
  • ottamaan vastaan kritiikkiä
  • sopimaan ristiriidat ja loukkaantumiset jouhevasti.

 

Valmennusohjelma koostuu kuudesta kolmen tunnin osiosta. Jokaiseen valmennukseen liittyy yksi tai useampi harjoitus sekä välitehtävä, jonka avulla opittuja asioita viedään käytäntöön.

VALMENNUSOHJELMAN SISÄLTÖ
1. Onnistumisen ilo. Miten pidetään huoli siitä, että ihmiset kokevat työssään työniloa?
2. Motivaatio ja coaching. Miten motivaatiota vahvistetaan ja miten se pidetään korkeana?
3. Ongelmien ratkaiseminen. Miten ongelmista keskustellaan rakentavalla tavalla?
4. Kritiikin antaminen. Miten kriittistä palautetta annetaan niin, että se menee perille eikä loukkaa asianomaista?
5. Kritiikin vastaanottaminen. Miten kritiikki käännetään rakentavaksi keskusteluksi?
6. Loukkausten sopiminen. Miten loukkaukset sovitaan jouhevasti ja arvostavasti?

Vahvaa sitoutumista läpivientiin.

Erityisen tyytyväinen olen Kuudes Aistin vahvasta sitoutumisesta hankkeiden läpivientiin. Tämä tarkoitti laajaa tutustumista asiakkaisiimme, tarjoamiimme palveluihin sekä osaajiin yrityksemme sisällä.

Pasi Kervinen, toimitusjohtaja, Crasman

KULTTUURI SYÖ STRATEGIAN LOUNAAKSI- AINUTLAATUINEN YRITYSKULTTUURIVALMENNUSPÄIVÄ JOHTORYHMILLE.

Vahva yrityskulttuuri on yrityksen kilpailuetu. Yrityksen arvot ja yhteiset käyttäytymismallit ovat kulttuurin ytimessä. Erityistä merkitystä on johdon kyvyssä kehittää yhteisiä tapoja toimia. Joukkue ei voita ilman taitavaa valmennustiimiä.

Parhaimmillaan yrityskulttuuri auttaa selviytymään muutoksessa, suhdanteiden vaihtuessa tai kun on löydettävä uusi strateginen suunta. Pahimmillaan talon tavat ajavat yrityksen päin seinää. Strategioiden jalkauttaminen on tulevaisuuden kilpailuedun luomista ja yrityskulttuurin rakentamistyötä. Strategia kertoo sen mihin meidän tulee keskittyä. Yrityskulttuuri määrittelee sen mitä ihmiset päätyvät tekemään. Siksi kulttuuri herkuttelee strategiat aamupalaksi. Toisinkin voi olla. Ne voisivat nauttia samassa pöydässä.

Voittava kulttuurin tunnuspiirteitä ovat rohkeus, rentous ja ryhdikkyys. Tulkaa mukaan kehittämään yrityksenne voittavaa kulttuuria yhdessä Kuudes Aistin huippuammattilaisten kanssa.

Korvatkaa yksi tuleva johtoryhmäpalaverinne valmennuspäivällä, jossa saatte roppakaupalla ideoita ja työkaluja menestystä kiihdyttävän yrityskulttuurin rakentamiseksi. Päivän loputtua johtoryhmällänne on yhteinen ymmärrys siitä, missä asioissa yrityksenne tulee olla rohkeampi, rennompi ja ryhdikkäämpi ja lisäksi toimenpidesuunnitelma niiden toteuttamiseksi.

Täältä näet Kulttuuri syö strategian lounaaksi -valmennuspäivän sisällön.

Miksi Rohkeus?
Menestyvien yritysten ja ihmisten merkittävin ominaisuus on rohkea toiminta. Rohkeus tehdä toisin omalla toimialallaan. Rohkeus erottautua. Johdon rohkeutta toimia esimerkkinä, rohkeutta laittaa johtajana itsensä likoon. Rohkea toimii pelosta huolimatta.

Miksi Rentous?
Haastavassa markkinatilanteessa kyky toimia rennosti paineisessa tilanteessa korostuu. Poikkeuksellisen asiakastyytyväisyyden taustalla on asiakkaiden kokemus kumppaneista, jotka osaavat asiansa ja joiden kanssa työskentely tuntuu luontevalta ja rennolta. Kun keskityt asiakkaiden auttamiseen niin oma kassavirtasikin kiihtyy.

Miksi Ryhdikkyys?
Kaikki merkittävät asiat elämässä syntyvät kovan ja pitkäjänteisen työn tuloksena. Muutoshankkeiden läpivienti yrityksen sisällä edellyttää johdolta jatkuvaa, jämäkkää ja jännittävää viestintää yrityksen tärkeistä asioista. Ryhdikkyys on kykyä ja halua priorisoida tekemisensä ja ajankäyttönsä kaikkein tärkeimmille, usein myös epämukaville asioille, päivittäin. Ryhdikkyys on oikeanlaista ylpeyttä omasta tekemisestään.

Kuudes Aistin yritysvalmennusten avulla ihmisten rohkeus, rentous ja ryhdikkyys muuttuu yrityksen toiminnalliseksi kilpailueduksi.

Väkeviä väittämiä.

Johto kyllästyy puhumaan yrityksen tärkeistä asioista ennen kuin omat ihmiset ehtivät edes ymmärtää mistä on kyse.

Mika Järvinen, mahdollistaja