KASVUOHJELMAT

LAITETAAN YKSI ASIA KERRALLAAN KUNTOON – ASAP

Kasvuohjelmia, jotka tähtäävät välittömään ja pysyvään muutokseen toiminnassa.

Kasvuohjelmamme avulla vaikeatkin asiat löytävät oikean järjestyksen ja tärkeät tehtävät tehdään oikeaan aikaan priimalla asenteella. Me autamme nostamaan strategiasi lentoon ja saamme sinut ja ihmisesi toimimaan sen mukaisesti. Lupaamme reilusti, että selvästi näkyvään toiminnan muutokseen ei kulu kolmea kuukautta pidempää aikaa.  

Voimme luvata näin, koska olemme tunnettuja yksinkertaisesta, käytännönläheistä, suoraviivaisesta ja innostavasta toimintatavasta, jonka seurauksena tuppaa tulemaan toimivia tuloksia.

Me kannamme vastuun siitä mitä lupaamme. Maksat työstämme kolmessa osassa: 1/3 konseptoinnista, 1/3 toiminnallisen muutoksen aikaansaamisesta ja 1/3 tulostavoitteiden saavuttamisesta.

 

Menestysreseptimme:

  1. TUNNISTAMINEN.Tunnistamme johdon kanssa yrityksen menestyksen kannalta olennaiset asiat. Valitsemme yhden muutettavan asian.
  2. TUNTEISIIN VAIKUTTAMINEN.  Luomme halutun muutoksen ympärille vahvasti visualisoidun konseptin, jossa välitön toiminta on etusijalla.
  3. MAHDOLLISTAMINEN.  Mahdollistamme muutoksen luomalla valmennuksen ja sisäisen markkinoinnin keinoin olosuhteet, jossa työntekijät ovat inspiroituneita ja saavat käytännönläheisiä työkaluja uuden tekemiseen.
  4. LÄPIVIENTI.  Muutoksen läpiviennissä keskitymme parempaan johtamiseen, kommunikaatioon ja henkilökunnan osallistuttamiseen.

 

YKSI = yksinkertaista, käytännönläheistä, suoraviivaista, innostavaa 

ASAP = yrityksen arvot, strategia, asiakaslupaus, päämäärä

 

Saimme 1m€ lisämyyntiä.

Kuudes Aistin kokonaisvaltainen ja tuore ote halutun toimintatavan muutoksen sisäiseen markkinointiin, johtamiseen, valmentamiseen ja tulosten seurantaan tuotti tuloksia.

Mika Salokangas, toimitusjohtajaAhlsell Oy

Väkeviä väittämiä.

Muutoshankkeen onnistuneessa läpiviennissä on kolme tärkeää näkökulmaa: kommunikaatio, osallistaminen ja johtaminen ja vielä tässä järjestyksessä.

Pasi Sillanpää, liiketoiminnan Spin Doctor