EROTTUVA TARINA

JOTTA ASIAKKAIDEN OLISI HELPOMPI VALITA TEIDÄT.

Kuudes Aistin Erottuva Tarina -valmennuskokonaisuus on yrityksen strategiasta johdettu, liiketoiminnan tavoitteita tukeva ja kaikkea toimintaa ohjaava viitekehys myyntityöhön, asiakastyöhön, johtamiseen, brändin ja yrityskulttuurin kehittämiseen. Siinä on kiteytetysti asiat, joihin keskittymällä yritys luo tulevaisuuden menestymisen edellytykset. Se on omia ihmisiä inspiroiva ja yhdistävä, asiakkaille merkityksellinen ja kilpailijoista erottava tarina, joka on johdettavissa toiminnaksi ja auttaa työntekijöitä onnistumaan työssään useammin. Erottuva tarina, jotta asiakkaiden olisi helpompi valita teidät.

service

Tarina Menestystekijänä

Arvoa asiakkaalle

 • Asiakkkaiden helpompi valita.
 • Vastaaa asiakkaan ajankohtaisiin ja tärkeisiin asioihin.
 • Luo positiivista odotusarvoa.
 • Vetoaa tunteisiin ja puhuttelee järkeä.
 • Erottaa toimialan virkistävänä poikkeuksena.

Vaikuttavuutta johtamiseen

 • Kiteyttää onnistumisen kannalta olennaisen.
 • Auttaa kommunikoimaan tärkeistä asioista.
 • Auttaa johtamaan tunnelmaa ja tekemistä.
 • Saa ihmiset tekemään innokkaammin oikeita asioita.
 • Sytyttää omat ihmiset.

 

Tuottavuutta työntekemiseen

 • Ohjaa asiakastyön arkea.
 • Lisää ylpeyttä yrityksestä.
 • Antaa potkua arjen tekemiseen.
 • Inspiroi toisin tekemiseen ja työssä kehittymiseen.
 • Auttaa voittamaan asiakkaita useammin.

Tarina asiakaskokemukseksi.

Innostava ja erottava yrityksen tarina on välttämätön startti yhtenäiseen asiakaskokemukseen. Kuudes Aisti kykenee tuloksellisesti auttamaan yrityksiä työskentelemään yhteisen päämäärän eteen. 

Jani Enberg, CMO, CDO, Suomen Vahinkovakuutus

tarinan_rakentaminen

Tarinanne happotesti.

Puhutteko itsestänne vai asiakkaan tuloksista? Puhutteleeko tarinanne asiakkaan akuutteja haasteita? Toistatteko toimialanne itsestäänselvyyksiä?
Eroaako tarinanne kilpailijoiden tarinoista? Saako tarinanne omat ihmiset ja asiakkaat innostumaan?

Mika Järvinen, toimitusjohtaja, Kuudes Aisti