Peter Nyman

Vaikuttava viestijä. Keinoja esimiesten ja asiantuntijoiden vaativiin viestintätilanteisiin.

“Hyvä viestijä luo myönteisen suhteen kuulijaan ja on uskottava, osaa argumentoida ja puhutella kuulijan järkeä ja tunteita. Kaikki eivät ole synnynnäisiä  vuorovaikutuksen mestareita, harva itse asiassa on, mutta ei tarvitsekaan olla. Vakuuttamisen taito on tekniikkalaji, jonka kaikki voivat oppia. Tänään viestintätaidot ovat välttämättömyys. Vaikkei kokisikaan itseään synnynnäiseksi esiintyjäksi, niin viestinnän ja vuorovaikutuksen taitajiksi voivat kaikki oppia. Olet sitten tiimipalaverissa, kokouksessa, seminaarissa puhumassa tai toimittajan tentissä, kyse on aina kommunikaatiosta ja kyvystä kommunikoida.”peter_nyman