Kulttuuri syö strategian lounaaksi -yrityskulttuurivalmennuspäivä

Vahva yrityskulttuuri on yrityksen kilpailuetu.

Yrityksen arvot ja yhteiset käyttäytymismallit ovat kulttuurin ytimessä. Erityistä merkitystä on johdon kyvyssä kehittää yhteisiä tapoja toimia. Joukkue ei voita ilman taitavaa valmennustiimiä. Parhaimmillaan yrityskulttuuri auttaa selviytymään muutoksessa, suhdanteiden vaihtuessa tai kun on löydettävä uusi strateginen suunta. Pahimmillaan talon tavat ajavat yrityksen päin seinää. Me uskomme, että voittavan kulttuurin tunnuspiirteitä ovat rohkeus, rentous ja ryhdikkyys.

Tulkaa mukaan kehittämään yrityksenne voittavaa kulttuuria yhdessä Kuudes Aistin huippuammattilaisten kanssa. Päivän loputtua johtoryhmällänne on toimenpidesuunnitelma siitä, miten kulttuuri saadaan tukemaan yrityksenne strategian toteutumista.

 

Päivämäärät ja valmennuksen sisällöt

8:00-11:00 YRITYSKULTTUURI KILPAILUEDUKSI Menestyvän yrityksen kulttuurin kulmakivet. Miten yrityskulttuuria johdetaan? Toisin tekemisen taito nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Johtoryhmätyöskentelyä voittavan kulttuurin tunnuspiirteiden määrittelemiseksi.
12:00-14:00 ROHKEUS MENESTYSTEKIJÄNÄ Se vahvistuu mitä ajattelet - uskomukset kulttuurin ytimessä. Uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen. Johtoryhmän päätöksiä toimenpiteistä, joilla vahvistetaan rohkeuden kulttuuria yrityksessänne.
14:30-16:00 RENTOA JA VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Vaikuttavan viestinnän periaatteet. Miten virkistävästi erilainen yritystarina rakennetaan? Mistä yrityksenne haluaa tulla tunnetuksi? Keskustelua johtoryhmässä.
16:00-17:30 RYHDIKÄSTÄ TOIMINTAA ARJESSA Miten tahdonvoima valjastetaan tavoitteiden saavuttamiseen. Johtaminen muutostilanteessa. Mihin yritykselle tärkeään asiaan tarvitaan välitön toiminnallinen muutos? Johtoryhmäkokouksen päätös.

Jätä yhteystietosi, niin soitan sinulle tästä valmennuksesta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.